Loading...

Soliris 300 mg

$2,899.00

Kjøp Soliris 300 mg for salg UK, Europa, USA, Kina, Worldwide online for å behandle kreft ved hjelp av bestglobalmeds.com/no. Det beste stedet hvor du kan kjøpe Soliris billig på nett.

Beste stedet å kjøpe Soliris på nettet

Generisk navn: Eculizumab

Varenavn: Soliris®

Eculizumab er det generiske navnet på handelskjemoterapi-medikamentet Soliris. I noen tilfeller kan helsepersonell bruke handelsnavnet Soliris når de refererer til det generiske legemiddelnavnet eculizumab.

Medikamenttype: Eculizumab er et «monoklonalt antistoff» som binder eller fester seg til et protein som finnes i blodet.

Beste stedet å kjøpe Soliris på nettet.

Beste stedet å kjøpe Soliris online, et medikament indisert for behandling av pasienter med paroksysmal nattlig hemoglobinuri (PNH) for å redusere hemolyse. Global home med har samarbeidet med apotek i utlandet for å få den beste prisen for Soliris til medlemmene. Fellesskapet inneholder pasienter så vel som familiemedlemmer som kommer sammen for å diskutere priser på medisiner og hvordan de kan kjøpes billig.

Kjøp i Ukraina Soliris medisin 300 MG – 30 ML til en god pris med instruksjoner, bestill i nettapoteket Soliris medisin 300 MG i Kiev

Soliris brukes til å behandle paroksysmal nattlig hemoglobinuri og atypisk hemolytisk uremisk syndrom, blodsykdommer som resulterer i ødeleggelse av røde blodlegemer. Doseringsregimet for Soliris kan avvike avhengig av alderen  pasienten og tilstanden som behandles.

Hvis du ønsker å bestille Soliris online, er du på rett sted. Med Cancer Meds Forum vil du kjøpe Soliris billig og få hele 90 % rabatt.

Alle våre medisiner er autentiske og har lengre holdbarhet. Vi tilbyr den beste løsningen og prisene for de som ønsker å kjøpe medisiner på nett. På Cancer Meds Forum er vi mer enn bare et fellesskap, vi interesserer oss spesielt for alle saker og gjør alt vi kan for å hjelpe. Det er alle disse tingene som gjør Amazing Pharmacy til det beste stedet å kjøpe Soliris online.

Send forespørsler hvis du ønsker å kjøpe Soliris på nettet. Du kan også sende oss en direkte e-post på [email protected]/no

Om Soliris.

Indikasjoner og bruk

Paroksysmal nattlig hemoglobinuri (PNH)
Soliris®  er indisert for behandling av pasienter med paroksysmal nattlig hemoglobinuri (PNH) for å redusere hemolyse.

Atypisk hemolytisk uremisk syndrom (aHUS)
Soliris®  er indisert for behandling av pasienter med atypisk hemolytisk uremisk syndrom (aHUS) for å hemme komplementmediert trombotisk mikroangiopati.

Bruksbegrensning
Soliris®  er ikke indisert for behandling av pasienter med Shiga-toksin E. coli relatert hemolytisk uremisk syndrom (STEC-HUS).

Generalisert myasthenia gravis (gMG)
Soliris®  er indisert for behandling av voksne pasienter med generalisert myasthenia gravis (gMG) som er anti-acetylkolinreseptor (AchR) antistoff-positive.
Soliris®  er kontraindisert i:

  • Pasienter med uløst alvorlig Neisseria meningitidis infeksjon
  • Pasienter som for øyeblikket ikke er vaksinert mot Neisseria meningitidis, med mindre risikoen for å forsinke Soliris®  behandlingen oppveier risikoen for å utvikle en meningokokkinfeksjon

Advarsler og forholdsregler

Andre infeksjoner
Soliris®  blokkerer aktivering av terminalkomplement; derfor kan pasienter ha økt mottakelighet for infeksjoner, spesielt med innkapslede bakterier. I tillegg har Aspergillus-infeksjoner forekommet hos immunkompromitterte og nøytropene pasienter. Barn som behandles med Soliris®  kan ha økt risiko for å utvikle alvorlige infeksjoner på grunn av Streptococcus pneumoniae og Haemophilus influenza type b (Hib). Administrer vaksinasjoner for forebygging av Streptococcus pneumoniae og Haemophilus influenza type b (Hib)-infeksjoner i henhold til ACIP-retningslinjene. Vær forsiktig når du administrerer Soliris®  til pasienter med systemisk infeksjon.

Overvåke sykdomsmanifestasjoner etter seponering av Soliris®  seponering
Behandlingsavbrudd for PNH
Overvåk pasienter etter seponering av Soliris®  i minst 8 uker for å oppdage hemolyse.

Behandlingsavbrudd for aHUS
Etter seponering av Soliris® , overvåk pasienter med aHUS for tegn og symptomer på trombotisk mikroangiopati (TMA)-komplikasjoner i minst 12 uker. I aHUS kliniske studier avbrøt 18 pasienter (5 i de prospektive studiene) behandlingen med Soliris® . TMA-komplikasjoner oppsto etter en glemt dose hos 5 pasienter, og Soliris®  ble reinitiert hos 4 av disse 5 pasientene.

Kliniske tegn og symptomer på TMA inkluderer endringer i mental status, anfall, angina, dyspné eller trombose. I tillegg kan følgende endringer i laboratorieparametre identifisere en TMA-komplikasjon: forekomst av to, eller gjentatte målinger av ett av følgende: en reduksjon i antall blodplater med 25 % eller mer sammenlignet med baseline eller det maksimale antall blodplater under Soliris< sup>®  behandling; en økning i serumkreatinin med 25 % eller mer sammenlignet med baseline eller nadir under Soliris®  behandling; eller en økning i serum LDH med 25 % eller mer over baseline eller nadir under Soliris®  behandling.

Hvis TMA-komplikasjoner oppstår etter at Soliris®  seponeres, bør du vurdere å gjenoppta behandling med Soliris®  , plasmaterapi [plasmaferese, plasmautveksling eller ferskfryst plasmainfusjon (PE/PI)], eller passende organspesifikke støttetiltak.

Forebygging og behandling av trombose
Effekten av seponering av antikoagulantbehandling under Soliris®  behandling er ikke fastslått. Derfor bør behandling med Soliris®  ikke endre antikoagulasjonsbehandlingen.

Infusjonsreaksjoner
Administrering av Soliris®  kan føre til infusjonsreaksjoner, inkludert anafylaksi eller andre overfølsomhetsreaksjoner. I kliniske studier opplevde ingen pasienter en infusjonsreaksjon som krevde seponering av Soliris® . Avbryt Soliris®  infusjonen og iverksett passende støttetiltak hvis tegn på kardiovaskulær ustabilitet eller respiratorisk kompromittering oppstår.
Bivirkninger

De hyppigst rapporterte bivirkningene i den randomiserte PNH-studien (≥10 % totalt og større enn placebo) er: hodepine, nasofaryngitt, ryggsmerter og kvalme.

De hyppigst rapporterte bivirkningene i aHUS enkeltarms prospektive studier (≥20%) er: hodepine, diaré, hypertensjon, øvre luftveisinfeksjon, magesmerter, oppkast, nasofaryngitt, anemi, hoste, perifert ødem, kvalme, urinveisinfeksjoner, pyreksi .

Den hyppigst rapporterte bivirkningen i den placebokontrollerte gMG-studien (≥10%) er: muskel- og skjelettsmerter.

Send forespørsler i dag hvis du leter etter det beste stedet å kjøpe Soliris på nett og få det levert samme dag

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din på nettstedet vårt. Ved å surfe på denne nettsiden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.
CiyaShop

Bli med i vårt nyhetsbrev

Abonner på Best Global Meds-e-postlisten for å motta oppdateringer om nye ankomster, spesialtilbud og annen rabattinformasjon.