Loading...

Kjøp Zepatier online.

Kjøp Zepatier online fra den største leverandøren av kreftmedisiner, Global home med. Et nettsamfunn som gir deg kreftmedisiner til svært rimelige priser. global home med har pasientassistentprogrammer sponset av farmasøytiske selskaper og gir rabatterte medisiner til personer med lav inntekt eller uforsikrede og underforsikrede som oppfyller spesifikke retningslinjer.

Legen din vil kanskje også at du skal ta ZEPATIER sammen med ribavirin. Det er veldig effektivt. Hver tablett inneholder 50 mg elbasvir og 100 mg grazoprevir.

De har kjempet med farmasøytiske selskaper i årevis på grunn av de høye prisene på livreddende legemidler. Du kan nå kjøpe Zepatier online fra Cancer Meds Forum og spare så mye som 80 %.

Prisen for Zepatier oral tablett (50 mg-100 mg) er rundt $19 009 for en forsyning på 28, avhengig av apoteket du besøker, men med global hjemmemedisin kan du få det for så lite som $2000.

Send forespørsler hvis du er ute etter å kjøpe Zepatier billig på nett.

Hva du bør vurdere før du tar Zepatier.

Du bør ikke bruke Zepatier hvis du er allergisk mot elbasvir eller grazoprevir, eller hvis du har:

moderat eller alvorlig leversykdom.

Dersom du tar Zepatier med ribavirin: Det kan være andre grunner til at du ikke bør ta denne kombinasjonsbehandlingen. Fortell legen din om alle dine medisinske tilstander.

Noen medisiner kan forårsake uønskede eller farlige effekter når de brukes sammen med Zepatier. Legen din kan endre behandlingsplanen din hvis du også bruker:

cyklosporin;
rifampin;
Johannesurt;
HIV- eller AIDS-medisiner – atazanavir, darunavir, efavirenz, lopinavir, sakinavir, tipranavir; eller
anfallsmedisin – karbamazepin, fenytoin.

Fortell legen din dersom du noen gang har hatt:

hepatitt B;
andre leverproblemer enn hepatitt C;
HIV (humant immunsviktvirus);
en levertransplantasjon, eller hvis du venter på å få en levertransplantasjon; eller
hvis du bruker blodfortynnende middel (warfarin, Coumadin, Jantoven) og du har rutinemessige “INR”- eller protrombintidstester.

Det er ikke kjent om Zepatier vil skade en ufødt baby. Fortell legen din dersom du er gravid eller planlegger å bli gravid.

Zepatier brukes noen ganger i kombinasjon med ribavirin. Ribavirin kan forårsake fødselsskader eller død hos et ufødt barn hvis mor eller far bruker dette legemidlet.

Hvis du er kvinne, ikke bruk ribavirin hvis du er gravid. Du må kanskje ha en negativ graviditetstest før du tar ribavirin og hver måned under behandlingen.
Hvis du er mann, ikke bruk ribavirin hvis sexpartneren din er gravid. En ufødt baby kan bli skadet hvis du har sex med en gravid kvinne mens du tar ribavirin.
Både menn og kvinner bør bruke minst to effektive former for prevensjon for å forhindre svangerskap. Fortsett å bruke 2 former for prevensjon i minst 6 måneder etter din siste dose ribavirin.
Fortell legen din umiddelbart hvis en graviditet oppstår mens enten mor eller far bruker ribavirin.

Det er kanskje ikke trygt å amme mens du bruker dette legemidlet. Spør legen din om enhver risiko.

Zepatier er ikke godkjent for bruk av noen yngre enn 18 år.

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din på nettstedet vårt. Ved å surfe på denne nettsiden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.
CiyaShop

Bli med i vårt nyhetsbrev

Abonner på Best Global Meds-e-postlisten for å motta oppdateringer om nye ankomster, spesialtilbud og annen rabattinformasjon.